Projekty dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

O nas

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

 

dofinansownie

 

W dniu 17.01.2024 r. firma Wutkowski Sp. z o.o. zawarła umowę nr 2024-W1-0402 o dofinansowanie zadania pn. "Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej" realizowanego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków i bezpieczeństwa higieny pracy w firmie Wutkowski Sp. z o.o. Projektem objęte zostaną osoby zatrudnione na stanowiskach: operatora urządzeń przemysłu szklarskiego, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych oraz magazynier. Ogólny stan ryzyka na tych stanowiskach jest na poziomie dużym i średnim, wymagającym poprawy. 

 

Cel projektu realizowany będzie przez następujące zadania:

 

Po realizacji projektu prognozowany poziom ryzyka dla ww. stanowisk powinien kształtować się na poziomie małym.