Projekty UE

O nas
„Wutkowski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Wdrożenie rezultatów prac B+R nad strukturą bezpiecznych paneli szkła laminowanego”.

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wdrożenie technologii rozkroju, hartowania i laminowania innowacyjnych paneli szkła laminowanego z użyciem poliwęglanu, będących rezultatem prac badawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwo „Wutkowski” w latach 2014-2019.
Realizacja projektu, dzięki światowemu poziomowi innowacyjności  nowych technologii i produktu, pozwoli na dywersyfikację oferty Wnioskodawcy, wzrost konkurencyjności i innowacyjności, a także dynamiczną ekspansję na rynki zagraniczne.
Wdrożenie technologii polegać będzie na realizacji inwestycji w dedykowaną nowym produktom linię technologiczną oraz na rozpoczęciu wytwarzania innowacyjnych produktów. Zakres projektu i inwestycji obejmuje nabycie środków trwałych niezbędnych do realizacji wdrożenia.

 
Cele projektu

Celem przedsięwzięcia wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności „Wutkowski” Sp. z o.o. Sp.k. poprzez wdrożenie wyników prac B+R, wdrożenie innowacji produktowej w postaci bezpiecznych paneli szkła laminowanego z użyciem poliwęglanu oraz innowacji procesowej w postaci technologii wytwarzania bezpiecznych paneli szkła laminowanego, obejmującej innowacyjne rozwiązania z zakresu rozkroju, hartowania i laminowania.

 
Planowane efekty

Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

 

Wartość projektu: 55 864 785,00 zł

Wartość dofinansowania: 25 079 175,00 zł